ASBESTIKARTOITUKSET JA HAITTA-AINEKARTOITUKSET


Asbestikartoitukset ja haitta-ainekartoitukset

Vuoden 2016 voimaan tullut asbestilakiuudistus velvoittaa teettämään asbesti- ja haitta-ainekartoitukset kaikille ennen vuotta 1994 valmistuneille rakennuksille ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista.

Asbrak Oy:n henkilökunta on pätevöitynyt kartoittamaan mahdolliset haitta-aineet, tilan tai rakennuksen koosta riippumatta.

Asbesti on vaarallista elimistölle
Asbesti on todella vakava uhka terveydelle. Edes hyväkuntoiset ja ehjät asbestimateriaalit eivät ole täysin turvallisia, vaan rikkoutuessaan nekin levittävät asbestipölyä. Pölyn päätyessä elimistöön, se jää sinne ikuisesti. Asbestia esiintyy niin rakennusten sisä- kuin ulkopinnoillakin. Sitä on käytetty muun muassa laatoitusten sauma- ja kiinnityslaasteissa, liimoissa, tasoitteissa, lattiapinnoitteissa, maaleissa sekä LVI-tarvikkeissa. Muita vaarallisia haitta-aineita ovat PCB-yhdisteet, PAH-yhdisteet ja raskasmetallit.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on asbestin vaarallisuuden vuoksi erittäin tärkeää. Kaiken lisäksi se on pakollinen toimenpide rakennusta remontoitaessa tai saneeratessa. Myös purkutöissä se on suoritettava yksittäisiä huoneita myöten. Koska asbesti kiellettiin vuonna 1994, asbestikartoitus tulisi tehdä kaikkiin ennen kyseistä vuotta rakennettuihin rakennuksiin ennen esimerkiksi purkutöiden aloittamista.

Mitä asbestikartoituksella ja haitta-ainekartoituksella saavutetaan?
Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen avulla saadaan selville, mistä kiinteistön rakennusosista ja teknisistä järjestelmistä saattaa löytyä terveydelle vaarallisia aineita ja materiaaleja. Kun tämä saadaan tietoon, päästään suunnittelemaan tarvittavat muutokset ja korjaukset. Laadukkaalla kartoituksella estetään purkutyöntekijöiden ja rakennuksen käyttäjien altistuminen haitallisille aineille. Lisäksi saadaan varmistettua purkujätteiden oikeanlainen käsittely.

Kuinka asbestikartoitus tehdään?
Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa kierretään kartoitettavat tilat, ja samalla otetaan näytteitä epäilyttävistä materiaaleista. Kartoituksesta tehdään raportti, jossa kerrotaan erityisesti löydetyistä asbestipitoisista materiaaleista. Raportissa vedetään yhteen asbestin määrä, laatu, kunto, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset ja toimenpiteiden kiireellisyys. Pienemmissä määrin kerrotaan muun muassa kartoituksen laajuudesta ja rajauksista.
Asbrak Oy on hoitanut haitta-ainepurut luotettavasti ja turvallisesti jo vuodesta 1986 lähtien. Puramme tehokkaasti asbestin, kreosootin ja muut haitta-aineet. Asbrakin ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta palvelee teitä luotettavasti sekä turvallisesti!