ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN PURKUTYÖT


Ammattitaitoista haitta-ainepurkua vuodesta 1986

Asbrak Oy on luotettava ja turvallinen valinta haitta-ainepurkuihin. Puramme asbestin, kreosootin ja muut haitta-aineet. Ammattitaitoinen ja osaava henkilökuntamme palvelee teitä luotettavasti sekä turvallisesti!


Asbestin purkaminen

Asbestin purkuun liittyviä töitä saa tehdä vain alan ammattilainen, sillä kyseessä on täysin luvanvarainen ja viranomaisten valvoma työ, joka vaatii erityisosaamista. Asbrak Oy:llä on Kuopion työsuojelutoimiston valtuutus asbestipurkutöiden tekemiseen Suomessa. Purkutyötä tekevillä on oltava suoritettuna asbestipurkutyön näyttötutkinto eli asbestin purkamisen koulutus.

Asbestia ei saa missään nimessä yrittää purkaa itse, sen erittäin haitallisten terveysvaikutusten vuoksi. Myös laitteiden ja varusteiden on oltava asianmukaisia, sillä asbestipöly läpäisee tavalliset hengityssuojaimet ja suodattimet. Sen vuoksi purussa tulee käyttää erikoissuodattimella varustettuja suurtehoimureita, jotta pöly ei pääse leviämään ympäristöön.
Ennen asbestin purkutyötä tulee suorittaa asbestikartoitus, jonka myötä tehdään purku- ja turvallisuussuunnitelmat viranomaiselle. Purkutyö tehdään joko osastointi-, pussipurku- tai kohdepoistomenetelmällä, jotta muiden työympäristössä työskentelevien henkilöiden sekä työympäristön altistuminen asbestipölylle saadaan vältettyä. Asbestipurkutyömenetelmän valitsemiseen vaikuttavat monet asiat: materiaali, muoto, koko, sijainti sekä materiaalien asbestipitoisuus ja pölyävyys. Purkutyöt tulee tehdä niin pölyttömästi kuin mahdollista, sillä turvallisuus on tärkeä osa kokonaisuutta.

Purettu asbesti korvataan uudella aineella tai se vaihtoehtoisesti pinnoitetaan ja kapseloidaan niin, ettei se aiheuta ympäristölle vaaraa. Kertynyt asbestijäte pakataan ja kuljetetaan jätteenkäsittelylaitokselle. Kun asbesti on purettu, tilassa suoritetaan lain määräämä ilmamittaus, jolla varmistetaan tilan huolellinen puhdistus asbestista ynnä muista asbestipitoisista aineista.

Purkutyöstä aiheutunut asbestijäte pakataan niin, että pakkaus ei käsittelyn aikana pääse rikkoutumaan, eivätkä asbestikuidut leviä ympäristöön. Pakkaus on lisäksi merkittävä asbestia sisältäväksi osoittavin merkinnöin. Purkujäte toimitetaan asianmukaisesti pakattuna jätteenkäsittelylaitokselle. Purkutyön jälkeen suoritetaan ilman puhtauden mittaus. Mikäli ilma osoittautuu moitteettomaksi, käytetyt suojaukset voidaan purkaa ja työtila luovuttaa jatkotoimenpiteitä varten.

Asbestisaneeraus - sisäpuolinen

Yleisimpiä purkumenetelmiä ovat:
- osastointimenetelmä, jossa purkutila eristetään ympäröivistä tiloista ja alipaineistetaan koneellisesti.
- purkupussimenetelmä (ainoastaan pieniä putkieristystöitä varten), purku suoritetaan putkeen kiinnitetyn pussin sisällä.
- kohdepoistomenetelmä (esim. ruuvikiinnitteisten seinälevyjen purku), vähäpölyisessä työssä käytetään kohdeimulaitetta.

Asbestimateriaali voidaan myös korjata ja kapseloida käyttöturvalliseksi (esim. putkieristeet). Tällöin asbestiongelma kuitenkin tulee ajan mittaan uudelleen eteen, joten on syytä harkita tarkoin korjataanko asbestimateriaali vai onko järkevämpää purkaa se ja korvata ei-asbestipitoisella materiaalilla. Asbestityöntekijän henkilökohtainen suojautuminen käsittää kertakäyttöisen kokohaalarin sekä moottoroidun kokomaskin, johon on liitetty P3-luokan hengityssuodatin.
Haalarin ja käsineiden sekä jalkineiden liitoskohdat tiivistetään teippaamalla, maskit huolletaan säännöllisesti ja niiden kuntoa seurataan tiiveyskokein.

Asbestisaneeraus - ulkopuolinen

Myös julkisivumateriaalit saattavat sisältää asbestia. Tällöin ne on purettava erikoismenetelmin, esim:
- maalin vesihiekkapuhallus, jossa puhallettava alue työtelineineen on huputettu muovilla
- ulkoseinälevyjen poisto, joka suoritetaan yleisimmin kohdepoistomenetelmällä (ks. sisäpuolinen asbestipurku)Kreosoottipurku

Kreosoottia eli kivihiilipikeä on käytetty pääasiassa Helsingin keskustan vanhoissa rakennuksissa: kerroksissa vesi-eristeenä ja sokkelissa sivelynä. Kreosootista vapautuu purettaessa syöpää aiheuttavaa ainetta kaasumaisessa muodossa. Tämän vuoksi purkualue on eristettävä ilmastollisesti ja poistoilma johdettava suoraan ulkotilaan. Purkajilla on hengityssuojana nk. yhdistelmäsuodatin, jossa yhdistyy hiukkas- ja kaasusuodatin, muutoin suojaimet ovat samat kuin asbestityössä. Kreosiittijäte ei saa olla ihokosketuksessa.

Kreosootti / pcb-purussa syntyvä jäte on ongelmajätettä, jonka jätteenkäsittelyn suorittaa esim. Ekokem. (Asbrakilla on ympäristölupa jätteen käsittelyyn, päätös 11.03.1998).